Yêu cầu thông tin
TIẾP XÚC
  • Dây chuyền sản xuất
  • phòng sạch
  AXNEW DISPLAY TECHNOLOGY CO.,LTD

  Dây chuyền sản xuất

  Ở Axnew, thời gian giao hàng nhanh với các sản phẩm bảo đảm là dịch vụ quan trọng của chúng tôi.

  Có dây chuyền sản xuất dây chuyền hoặc dây chuyền sản xuất phẳng và dây chuyền sản xuất Display Burn-in trong Tập đoàn AXNEW của chúng tôi đang hỗ trợ sản xuất và lắp ráp.

  Bên cạnh đó, dây chuyền thử nghiệm và dây chuyền đóng gói được đặt sau khi lắp ráp.

  Chúng tôi có thể thiết kế, sản xuất, cài đặt và đề xuất các giải pháp chuyên nghiệp theo yêu cầu của khách hàng.

  Tìm hiểu thêm
  Danh mục phổ biến Tất cả các